Piškotki
Naša spletna stran uporablja nekatere piškotke, ki so nujni za delovanje naše strani. Več o piškotkih na naši strani si lahko preberete TUKAJ
S klikom se strinjate z uporabo piškotkov na tej spletni strani.
FirstMinute-logo

Turistična agencija LM d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj
 04 23 63 408
 040 834 000
 info@zadnjaminuta.com

kontaktSplošni pogojio podjetjudarilni bonipiškotki

Piškotki

Temeljna pravna podlaga, ki velja na območju RS in, ki ureja »piškotke« je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17). 
Upravljavec »piškotkov« je podjetje Turistična agencija LM d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki je hkrati tudi upravljavec spletnega portala: travelpoint.si, zadnjaminuta.com in firstminute.si

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki), ki so male besedilne datoteke, katere večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno.

Piškotki ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. 
Ponudnik na spletnem mestu uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).
Kadar obiščete našo spletno stran, vaša naprava in brskalnik samodejno razkrijeta določene informacije (kot so vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika, nastavitve brskalnika, IP-naslov, nastavitve jezika, datum in ura povezovanja s spletnim mestom ter druge tehnične informacije o komuniciranju, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu), od katerih nekatere pomenijo osebne podatke.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Tehnično nujno potrebne piškotke

Določeni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Brez njih ni možno voditi vaše seje. Teh piškotkov ni možno izklopiti.

Ime piškotkaTrajanjeOpis
PHPSESSIDza čas brskanja po strani Skrbi za pravilno delovanje spletne strani

Za prikaz vremenske slike posamezne destinacije in zemljevida se uporablja

Ime piškotkaTrajanjeOpis
forecast.iorazličnoprikaz vremena
google.com/www.google.comrazličnoprikaz zemljevidov destinacij
facebook.com3 mesecedeli 

Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam.

Vaša zasebnost in uporaba piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Vse spremembe lahko urejate v nastavitvah vašega brskalnika.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to vplivalo na vašo slabšo uporabniško izkušnjo.

Varstvo osebnih podatkov:

Politika varstva osebnih podatkov

1. Varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je seznanitev naročnikov, potnikov, posameznikov (v nadaljevanju Naročnikov) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Lm d.o.o. Turistična agencija, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj (v nadaljevanju LM d.o.o. ) ter pravicami Naročnikov na tem področju.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
- kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov družbe Lm d.o.o. ;
namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Naročnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Naročnikov;
- posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;
- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
- pravice Naročnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
- pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Naročnikov, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. Upravljalec osebnih podatkov Naročnikov:

Lm d.o.o. Turistična agencija, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj

Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na tina@zadnjaminuta.com

Kot prejemnik, uporabnik oz. naročnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

3.1 Obdelava na podlagi pogodbe:

Lm d.o.o. obdeluje osebne podatke Naročnikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve potovanj, ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Lm d.o.o. obdeluje osebne podatke Naročnikov za naslednje namene:

- identifikacija Naročnika;
- priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
- opravitev storitve, pri čemer lahko Lm d.o.o. posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.) , tudi v tretjih državah, če je to neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja;
pošiljanje obvestil Naročnikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega ali drugega razmerja;
- obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev;
- zaračunavanje storitev;
- reševanje ugovorov ali reklamacij Naročnikov;
- izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev;
- za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Lm d.o.o. in Naročnikom.

Za potrebe izvajanja storitev potovanj ter z njimi povezanih storitev, ali drugih storitev, ki jih je naročil Naročnik, Lm d.o.o, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.


Pridobljeni podatki potnikov oz. naročnikov, ki jih je upravljavec LM d.o.o. pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

3.2 Obdelava na podlagi zakona:
Lm d.o.o. obdeluje osebne podatke Naročnikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaračunavanje in prekinitev pogodbe organizacije potovanj, ali drugih storitev.

Lm d.o.o. lahko te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, če tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave.

3.3 Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva LM d.o.o:
LM d.o.o. lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Lm d.o.o., ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Naročniku, Lm d.o.o. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize družbe Lm d.o.o.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko Lm d.o.o. tudi brez privolitve oblikuje profile Naročnikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifične karakteristike izbranega produkta, čas izbire, ali pretekli trženjski stiki s Naročnikom zlasti glede izraženega interesa, ali odsotnosti interesa za določene storitve oziroma produkte. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vključevalo občutljivih podatkov. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Lm d.o.o. Naročnike kontaktira za namene izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Lm d.o.o. zaradi tehtanja tega interesa z interesi Naročnika ne kontaktira ponovno tistih Naročnikov, ki so temu ugovarjali.

Lm d.o.o. ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.

3.4 Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Lm d.o.o. pridobi od Naročnika. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Naročnik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil družbe Lm d.o.o. med brskanjem na spletu.


4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
Lm d.o.o lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Naročnikih:

- fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji LM d.o.o. in za LM d.o.o. izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med LM d.o.o. in Naročnikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, itd.);
- državnim organom tretjih držav
- fizičnim in pravnim osebam, ki so LM d.o.o. pogodbeni partnerji in za LM d.o.o. izvajajo naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
- fizičnim in pravnim osebam, ki za LM d.o.o. opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s LM d.o.o. na področju trženja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
- Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:
izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
standardna določila o varstvu podatkov;
drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

5. Čas hrambe
Osebne podatke Naročnika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

6. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Lm d.o.o zagotavlja Naročnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. LM d.o.o. lahko rok za uresničevanje pravic Naročnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V primeru podaljšanja roka, o vsakem takem podaljšanju Lm d.o.o. obvesti Naročnika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

LM d.o.o. sprejema zahteve v zvezi s pravicami Naročnika na elektronski naslov tina@zadnjaminuta.com

Kadar Naročnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Naročnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Naročnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko LM d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Naročnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba LM d.o.o zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

6. Pravice uporabnikov/naročnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 30 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak Naročnik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Lm d.o.o. Turistična agencija, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj
(Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Naročnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Naročnik pri družbi LM d.o.o. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri družbi Lm d.o.o. . LM d.o.o bo o pritožbi odločil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

8. Veljavnost Politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani www.travelpoint.si in začne veljati 25. 5. 2018.